MENU

Tarieven

Yoga – € 95 euro per sessie van 1½ uur

Mindfulness – € 540 voor een pakket van zes sessies van 1 uur

Individuele coaching – € 85 per sessie van 1 uur

Supervisie – € 127,50 euro per sessie van 1½ uur

Workshops – prijs in overleg

U kunt bij ons pinnen.

Persoonsgebonden budget

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen in een aantal gevallen de kosten via een pgb-regeling vergoed krijgen.

Annulering

Bij het niet nakomen van een afspraak, of annulering minder dan 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Inner Lotus behoudt zich het recht om afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van naasten, waardoor Inner Lotus haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de sessies wordt verstrekt geldt als vertrouwelijk. Niets dat tijdens de sessies wordt besproken, is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van cliënt en coach.

De enige uitzonderingssituatie is wanneer er sprake is van onveilige of levensbedreigende omstandigheden voor de cliënt, coach, derden of de samenleving als geheel. Inner Lotus behoudt zich het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen, in lijn met de Nederlandse wetgeving. Inner Lotus is hierbij vrij van enige aansprakelijkheid.