Vergoedingsmogelijkheden

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Over het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren.

Bijvoorbeeld in het kader van burn-out-preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching betaalt, kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen in een aantal gevallen de kosten via een pgb-regeling vergoed krijgen.

Betaalinformatie en voorwaarden

Bij het niet nakomen van een afspraak, of als de annulering minder dan 24 uur vóór de afspraak plaatsvindt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

Uiteraard geldt dat u voor elke fysieke aandoening of specifieke psychische klacht een reguliere arts moet bezoeken. Ik kan u doorverwijzen naar een arts, maar ook goedkeuring vragen van de behandelende arts.

U kunt bij ons pinnenBank: NL 40 TRIO 0197 719 71, t.n.v. A.M.G. den Exter te Amsterdam

KvK-nummer: 32074662

Btw-nummer: NL001135221B94